Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz
Komunikat UOKiK I RIO w sprawie sprawozdań o pomocy publicznej w systemie SHRIMP
Data dodania: 2009.08.21

Uprzejmie przypominamy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu NIE BĘDZIE już uprawniona do przyjmowania sprawozdań kwartalnych z udzielonej pomocy publicznej (oraz sprawozdań rocznych o udzielonej i nieudzielonej pomocy) dostarczanych dotychczas za pomocą poczty elektronicznej lub na nośnikach w formie plików MS Excel (na szablonach przygotowanych przez UOKiK).

Sprawozdania za III kwartał 2009 i następne oraz wszelkie korekty sprawozdań za poprzednie okresy należy przesyłać BEZPOŚREDNIO do UOKiK za pomocą systemu SHRIMP.

Wyjątek stanowi sprawozdanie WFOŚiGW, które nadal będzie przesyłane od marszałka województwa za pośrednictwem RIO do UOKiK.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz.U. Nr 63, poz. 522).


UOKiK poza tym informuje:
"(...) że na wszystkie wnioski o udostępnienie systemu Shrimp, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, udzielił odpowiedzi, wysyłając login i hasło dostępu do systemu Shrimp. W razie ich braku prosimy o kontakt na numery telefonów zamieszczone na stronie UOKiK oraz w instrukcji obsługi systemu".