Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz
Komunikat w sprawie zmian w sprawozdawczości budżetowej dla JST
Data dodania: 2009.01.09

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uprzejmie przypomina:

1. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2008 roku (Dz.U. Nr 100 poz. 16) zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, pojawił się obowiązek sporządzania od 2008 roku i przesyłania do właściwego RIO miesięcznych sprawozdań za grudzień (sprawozdanie NARASTAJĄCO).


Termin nadsyłania ww. sprawozdań do RIO w wersji papierowej i elektronicznej (Besti@) to 22 stycznia.
5 stycznia br. został otwarty w Bestii grudniowy okres sprawozdawczy (paczka systemowa z MF, którą należy odebrać i przetworzyć).


2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców... (Dz.U. Nr 153 poz. 952) nastąpiła zmiana w sposobie prezentacji danych dotyczących zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
Nowe wzory arkuszy sprawozdawczych dostosowane do zmienionych przepisów dostępne są do poprania na stronie UOKiK (www.uokik.gov.pl).

Pełna treść komunikatu, wraz z linkami do stron www oraz pismem Ministerstwa Finansów znajduje się na stronie www.rio.gov.pl

Terminy nadsyłania ww. sprawozdań nie uległy zmianie, tak samo jak adresy, na które JST przesyłają formularze (do właściwej RIO).


3. RIO Wrocław (i wszystkie rio w Polsce) wprowadza nowe formularze elektroniczne do sporządzania sprawozdań RbN, RbZ, RbUN, RbUZ o długu publicznym (instytucje kultury, ZOZy itd.) obowiązujące od IV kwartału 2008.
W chwili obecnej trwają testy arkuszy. W stosownym momencie zostaną one opublikowane na stronie www.rio.gov.pl i www.wroclaw.rio.gov.pl oraz zostanie wysłany stosowny komunikat na skrzynki pocztowe JST.

Nowe formularze zostały przygotowane w formacie Open Office, dlatego też niezbędnym do wypełniania tych formularzy będzie zainstalowanie pakietu Open Office w wersji 2.1 lub wyższej (oprogramowanie darmowe).

Formularze zostały rozbudowane o dodatkowe reguły kontrolne (np. spójność pomiędzy RbZ i RbUZ), a sprawozdania uzupełniające znajdują się teraz w jednym pliku razem ze sprawozdaniem podstawowym i są wywoływane automatycznie w momencie podania 4 kwartału.


4. Sposób sporządzania i nadsyłania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, sprawozdań rocznych z pomocy publicznej innej niż de minimis oraz sprawozdań o nieudzielaniu pomocy w rolnictwie i rybołówstwie pozostaje bez zmian.
Szczegóły na stronie: http://bip.minrol.gov.pl w dziale Pomoc Publiczna w rolnictwie -> Sprawozdawczość


Wojciech Kańczuga
WIAS
RIO Wrocław