Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz
2016 r.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. - KPA art. 57 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r.

Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-12-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych (za wyjątkiem sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
21-12-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy jednostek samorządu terytorialnego określona przez zarząd jst
22-12-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27S, Rb-28S zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
30-12-2016 przekazania miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27S, Rb-28S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
31-12-2016 przekazania projektów WPF wraz z wynikami opinii projekty WPF regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny