Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz


Wyjaśnienia MF dotyczące sposobu ewidencji wydatków
Data dodania: 2015.03.02

Wyjaśnienia MF dotyczące sposobu ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej - 80149 i 80150 (wypełnienie dyspozycji art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - Dz.U. 2014 poz. 1877)

 


Wysokość subwencji ogólnej dla j.s.t. województwa dolnośląskiego wg stanu na koniec IV kw. 2014 roku - plan i wykonanie
Data dodania: 2015.02.03

Wysokość subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa - plan i wykonanie na koniec IV kwartału 2014 roku.

 


Formularz sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r.
Data dodania: 2015.01.16

w związku ze zbliżającym się terminem składania przez jednostki samorządu
terytorialnego sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r., o którym mowa w art.30a ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191, z późn. zm.) na stronie internetowej MEN i KRRIO został opublikowany aktualny wzór formularza.

 


Komunikat w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań do RIO i pliki do pobrania (samorz. osoby prawne)
Data dodania: 2015.01.16

Do wiadomości skarbników jednostek samorządu terytorialnego i osób odpowiedzialnych za sporządzanie i wysyłkę sprawozdań do RIO

Aktualizacja: 16.01.2015 r.

 


Komunikat w sprawie cyklu szkoleń organizowanych w styczniu 2015 przez RIO Wrocław
Data dodania: 2014.12.15

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje, że w styczniu 2015 roku organizuje cykl szkoleń przeznaczonych dla organów stanowiących, skarbników i głównych księgowych:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |