Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz


Formularz sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.
Data dodania: 2016.01.19

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej MEN i KRRIO jest opublikowany aktualny wzór formularza sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r., o którym mowa w art.30a ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191, z późn. zm.).

 


Informacja o szkoleniach organizowanym przez RIO Wrocław
Data dodania: 2015.12.30

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje o jednodniowych szkoleniach organizowanych w dniach 12, 13 i 14 stycznia 2016 r. nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań za rok 2015", na które zaprasza głównych księgowych jednostek organizacyjnych oraz o szkoleniu w dniu 15 stycznia 2016 r. nt.: „Wybrane zagadnienia rachunkowości budżetu i sporządzania sprawozdań w kontekście zmiany przepisów”, na które zaprasza skarbników nadzorowanych jednostek.

 


Informacja o szkoleniu organizowanym przez RIO Wrocław
Data dodania: 2015.06.08

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa informuje o szkoleniu organizowanym w dniu 16 czerwca 2015 r. nt.: „Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, na które zaprasza przede wszystkim kierowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych oraz pozostałe osoby, których dotyczy problematyka poruszana na szkoleniu.

 


Komunikat wyjaśniający w sprawie zmian w sprawozdawczości budżetowej
Data dodania: 2015.04.16

W dniu 27 marca 2015 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie zostało ogłoszone 31 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw w poz. 459.

 


Komunikat w sprawie szkolenia organizowanego przez RIO Wrocław
Data dodania: 2015.04.15

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa informuje o szkoleniu organizowanym w dniu 15 maja 2015 r. nt.: „Zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, na które zaprasza osoby odpowiedzialne za realizację zadań w tym zakresie.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |