Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz


Komunikat w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań do RIO i pliki do pobrania (operacje finansowe). Karta nauczyciela.
Data dodania: 2014.04.08

UWAGA - NOWE FORMULARZE Rb-N, Rb-UN, Rb-Z i Rb-UZ za IV kw.(od 2013)
UWAGA - NOWE FORMULARZE Rb-N i Rb-Z za I-III kwartał (od 2014)
- do pobrania na końcu komunikatu

Do wiadomości skarbników jednostek samorządu terytorialnego i osób odpowiedzialnych za sporządzanie i wysyłkę sprawozdań do RIO

Aktualizacja: 08.04.2014 r.

 


Komunikat w sprawie przekazywania sprawozdań Rb-27s/28s za styczeń 2014 r.
Data dodania: 2014.02.10

Szanowni Państwo,

    Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż z dniem 24 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 poz.119).
Rozporządzenie to wprowadza m.in. obowiązek sporządzania i przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej do Ministerstwa Finansów sprawozdań:
1) rocznych za 2013 r. – w terminie do 20 lutego,
2) miesięcznych (Rb-27S i Rb-28S) za styczeń 2014 r. - w terminie do 22 lutego.

 


Komunikat w sprawie przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2013 r.
Data dodania: 2014.02.10

    Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje, że z dniem 4 grudnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
    Zgodnie z w/w rozporządzeniem za IV kw. 2013 r. obowiązują nowe wzory formularzy sprawozdań Rb-Z oraz Rb-UZ - zarówno dla sprawozdań zbiorczych (jednostek z osobowością prawną) oraz dla sprawozdań łącznych (w zakresie budżetu JST).

 


Wysokość subwencji ogólnej dla j.s.t. województwa dolnośląskiego wg stanu na koniec IV kw. 2013 roku - plan i wykonanie
Data dodania: 2014.02.06

Dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów 5 lutego 2014 r. Wysokość subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa - plan i wykonanie na koniec IV kwartału 2013 roku.

 


Informacja o szkoleniu organizowanym przez RIO Wrocław - Nieprawidłowości, uchybienia i dylematy rachunkowości budżetowej
Data dodania: 2014.01.03

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje, że w dniach 9,14,16 i 23 stycznia 2014 r. organizuje szkolenie na temat ”Nieprawidłowości, uchybienia i dylematy rachunkowości budżetowej”, na które zaprasza księgowych jednostek organizacyjnych (9,14,16 stycznia) i skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego (23 stycznia).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |