Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz


Informacja o zmianach w klasyfikacji budżetowej
Data dodania: 2016.05.04

Wrocław, 4 maja 2016 r.
WIAS.WR.61.4.2016Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Przewodniczący Zarządu   Regionalna izba Obrachunkowa we Wrocławiu prosi o zauważenie, że od 16 kwietnia br. obowiązują zmiany w klasyfikacji budżetowej, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 524), w zakresie dodania rozdziału „85211 Świadczenia wychowawcze” wraz z dokładnym objaśnieniem (w drugiej części dedykowanym powiatom), a także paragrafów dochodów: związanych z realizacją świadczenia wychowawczego

 


Pismo MF w sprawie przepisów ograniczających zaciąganie zobowiązań w parabankach
Data dodania: 2016.05.04

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące przepisów ograniczających zaciąganie zobowiązań w parabankach przez jednostki samorządu terytorialnego.

 


Wysokość subwencji ogólnej dla j.s.t. województwa dolnośląskiego wg stanu na koniec I kw. 2016 roku - plan i wykonanie
Data dodania: 2016.04.13

Wysokość subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa - plan i wykonanie na koniec I kwartału 2016 roku.

 


Wysokość subwencji ogólnej dla j.s.t. województwa dolnośląskiego wg stanu na koniec IV kw. 2015 roku - plan i wykonanie
Data dodania: 2016.02.16

Wysokość subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa - plan i wykonanie na koniec IV kwartału 2015 roku.

 


Formularz sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.
Data dodania: 2016.01.19

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej MEN i KRRIO jest opublikowany aktualny wzór formularza sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r., o którym mowa w art.30a ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191, z późn. zm.).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |