Aktualności
Strona główna
Aktualności
Kalendarium
Wstecz


Informacja o szkoleniu organizowanym przez RIO Wrocław
Data dodania: 2015.06.08

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa informuje o szkoleniu organizowanym w dniu 16 czerwca 2015 r. nt.: „Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, na które zaprasza przede wszystkim kierowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych oraz pozostałe osoby, których dotyczy problematyka poruszana na szkoleniu.

 


Komunikat wyjaśniający w sprawie zmian w sprawozdawczości budżetowej
Data dodania: 2015.04.16

W dniu 27 marca 2015 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie zostało ogłoszone 31 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw w poz. 459.

 


Komunikat w sprawie szkolenia organizowanego przez RIO Wrocław
Data dodania: 2015.04.15

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa informuje o szkoleniu organizowanym w dniu 15 maja 2015 r. nt.: „Zadania gmin wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, na które zaprasza osoby odpowiedzialne za realizację zadań w tym zakresie.

 


Wysokość subwencji ogólnej dla j.s.t. województwa dolnośląskiego wg stanu na koniec I kw. 2015 roku - plan i wykonanie
Data dodania: 2015.04.14

Wysokość subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa - plan i wykonanie na koniec I kwartału 2015 roku.

 


Wyjaśnienia MF dotyczące sposobu ewidencji wydatków
Data dodania: 2015.03.02

Wyjaśnienia MF dotyczące sposobu ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej - 80149 i 80150 (wypełnienie dyspozycji art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - Dz.U. 2014 poz. 1877)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |